Nerd na počítačovom meme

 Nerd na počítači

Táto zdanlivo stará fotografia zobrazuje geekovo vyzerajúceho mladého muža s nadváhou pred počítačovou zostavou zo 70-tych alebo 80-tych rokov, pravdepodobne v čase, keď bol obrázok nasnímaný. Niektorí poznamenali, že jeho tvár sa nezhoduje so zvyškom tela, najmä s jeho výrazne chlpatými rukami.

Obrázok koloval ako meme na internet prinajmenšom od roku 2005. Používa sa ako stereotypný geek alebo nerd kyberkultúr. Vo väčšine prípadov sa obraz javí ako upravený s niečím umiestneným nad monitorom; v pôvodnej čistej verzii je však monitor vypnutý.

Zobrazená osoba, fotograf a presný dátum, miesto a kontext obrázka nie sú známe.